SAILING - ADVENTURE - CHALLENGE
tel. 575 573 444

Egzamin

Header INF

 

SMP/STM/2024/21

Sternik Motorowodny

23.06.2024

17:00

KrakówWymagania egzaminacyjne

Do egzaminu na patent Sternika Motorowodnego może przystąpić osoba, która:

  • ukończyła 14 rok życia
  • wniosła opłatę egzaminacyjną
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnejOpłata egzaminacyjna

Normalna: 250 PLN
Ulgowa: 125 PLN (dla uczniów i studentów do 26 roku życia)

Opłata za wydanie patentu po zdanym egzaminie: 50 lub 25 PLN + koszty wysyłki

Uwaga: Komisja Egzaminacyjna nie przyjmuje opłat egzaminacyjnych w gotówce. Płatność za egzamin należy uregulować przed jego rozpoczęciem.Zapisy na egzamin

Osoba przystępująca do egzaminu musi zarejestrować się na egzamin w Panelu Klienta Grupy EASY SAILING najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Osoby, które nie są uczestnikami szkoleń organizowanych przez Grupę EASY SAILING mogą również przystąpić do egzaminu. W tym celu należy skontaktować zię z naszym biurem.Co zabrać na egzamin

  • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
  • legitymacja szkolna lub studencka (dla osób korzystających z opłaty ulgowej) - oryginał do wglądu + kserokopia, która będzie dołączona do dokumentacji egzaminacyjnej
  • zgoda rodziców / opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej - oryginał, który będzie dołączony do dokumentacji egzaminacyjnej
  • długopis (niebieski lub czarny)Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z dwóch części. Część teoretyczna - test 75 pytań jednokrotnego wyboru (A, B, C), z których należy uzyskać minimum 65 poprawnych odpowiedzi. Część praktyczna obejmuje manewrowanie jachtem motorowym oraz prace bosmańskie (umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu części.Wydanie dokumentu kwalifikacyjnego

Po zdanym egzaminie otrzymasz zaświadczenie o zdaniu egzaminu. W celu wydania patentu należy złożyć wniosek o wydanie patentu w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego oraz wnieść opłatę za wydanie patentu. Wygenerowany i podpisany wniosek należy wysłać do biura związku. Czas oczekiwania na wydanie patentu to około 30 dni.Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Od 2017 r. jesteśmy podmiotem upoważnionym przez Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie uprawiania turystyki wodnej do uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych - nr decyzji: DSW.454.215.2017.MB2.4