Kursy żeglarskie

W oparciu o ponad 10-letnie doświadczenie prowadzimy kursy żeglarskie, nieustannie dostosowując naszą ofertę do oczekiwań Klientów i zmieniających się przepisów. To dzięki Wam wypracowaliśmy model szkolenia "od zera do skippera", który nieustannie udoskonalamy. Prowadzimy szkolenia o różnym stopniu zaawansowania. Pływamy na sprzęcie spełniającym obowiązujące standardy w szkoleniach żeglarskich. Podsumowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności są egzaminy państwowe realizowane w oparciu o upoważnienie Ministra Sportu i Turystyki. Absolwentom oferujemy możliwość uczestniczenia w niekomercyjnych rejsach morskich organizowanych przez naszą kadrę żeglarską.
Image
Poziom 1

Szkolenia przeznaczone dla osób, które nie mają wiedzy i umiejętności żeglarskich. Uczymy od podstaw jak stawiać "pierwsze kroki na wodzie". Są to szkolenia śródlądowe, które mają na celu nauczyć Cię podstaw żeglarstwa.
Image
Poziom 2

Kursy dla osób posiadających elementarną wiedzę żeglarską, podstawowe umiejętności manewrowania jachtem żaglowym oraz doświadczenie morskie. Mają na celu rozszerzyć Twoją wiedzę i przygotować Cię samodzielnego prowadzenia jachtów morskich.
Image
Poziom 3

Szkolenia dodatkowe, które doskonalą umiejętności manewrowe i wykraczają poza standardowy program szkolenia na pańswtowe patenty żeglarskie.

Patenty żeglarskie w Polsce

Od 2013 roku w Polsce wydaje się trzy rodzaje patentów żeglarskich - Żeglarz Jachtowy, Jachtowy Sternik Morski i Kapitan Jachtowy. Wymagania i uprawnienia określone są w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Nasza szkoła posiada upoważnienie Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów na państwowe patenty żeglarskie.
Image

Żeglarz Jachtowy - podstawowy patent żeglarski

Wymagania:

 • ukończenie 14 roku życia
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
Image

Jachtowy Sternik Morski - patent umożliwiający wyczarterowanie większości jachtów morskich

Wymagania:

 • ukończenie 18 roku życia
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

 

Image

Kapitan Jachtowy - najwyższy patent żeglarski

Wymagania:

 • posiadanie patentu Jachtowego Sternika Morskiego
 • odbycie po uzyskaniu patentu Jachtowego Sternika Morskiego co najmniej sześciu rejsów w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7.5 m oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Temat wiadomości

Wiadomość

© 2022 - GRUPA EASY SAILING