Pierwsza Pomoc na Jachcie

PPO Obraz

 

Pierwsza pomoc na jachcie jest zaawansowanym kursem ratownictwa dla żeglarzy, rozszerzającym umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa w warunkach jachtowych. Około 70% zajęć to aktywne ćwiczenia, takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa, udzielanie pierwszej pomocy na jachtach, szycie ran, postępowanie z pacjentami po urazach. Kurs swym zakresem obejmie nie tyko pierwszą pomoc przedmedyczną, ale również zagadnienia kluczowe dla skutecznego ratowania życia i zdrowia na morzu, w sytuacji dłuższego oczekiwania na pomoc z zewnątrz. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra - Jakub Boryczko, lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, pracujący w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie, który prowadzi część urazową kursu oraz Paulina Boryczko - ratownik medyczny, która prowadzi część ogólną kursu oraz ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Prowadzący posiadaną wiedzę z zakresu ratownictwa wzbogacają o własne doświadczenie uzyskane podczas rejsów morskich

Kurs pierwszej pomocy skierowany jest dla wszystkich, którzy chcą przygotować się do udzielania pomocy na jachcie - w szczególności w rejsach komercyjnych, koleżeńskich czy rodzinnych.

 

 

Jacht 0
PRAKTYKA
tak
ELearning 0
E-LEARNING
nie
Teoria 1
WYKŁADY
tak
Poziom 3
POZIOM
trudności
Egzamin 0
EGZAMIN
nie
Czas 1
CZAS
2 dni
Godz 1
SZKOLENIE
14 godzin
Miejsce 1
MIEJSCE
różne miasta
Zaloga 1
ZAŁOGA
max 6+1
Wiek 1
WIEK
od 18 lat


 

© 2022 - GRUPA EASY SAILING