Co zabrać na egzamin

COZABRAC Obraz

 

W przypadku dostarczenia na egzamin potwierdzenia odbytego stażu morskiego (opinie z rejsów), posiadanych patentów oraz legitymacji szkolnej lub studenckiej należy przynieść na egzamin oryginały i kserokopie tych dokumentów. Oryginały są do wglądu przez Komisję Egzaminacyjną, natomiast kserokopie zostaną dołączone do dokumentacji egzaminacyjnej.

© 2022 - GRUPA EASY SAILING